Anpassade lägenheter

Här kan ni hitta lediga bostadsanpassade lägenheter.
Informationen om lägenheterna får vi från Bostadssamordningen på Norrköpings kommun.
Här finns en länk till Kommunens bostadsanpassning.

Lägenheterna ligger uppe till dagen för att den blir ledig.
Det är ingen garanti att den är ledig för att den finns på vår
webbsida.
Med reservation för felskrivning.

Lediga bostadsanpassade lägenheter 2018-04-17

Hyresbostäder

Produktnr: 201201-4150
Adress: Wilhelm Wibergs g 135
2 rok, vån 6, 63 kvm, hiss i fastigheten

Höj och sänkbart kök, dörrautomatik, ramp för rullstol, trösklar borttagna, stödhandtag, installation av armbågskontakter

Hyra: 6536 kr.

 

Alla tidigare inrapporterade lägenheter är uthyrda.