Styrelse

Funktionsrätt Norrköpings styrelse till
årsmötet 2018

Ordförande: Ingela Karlbom
Vice Ordförande: Stefan Von Schéele Frejd
Kassör: Per Sundmar
Sekreterare: Kansli
Ordinarie ledamot: Inger Eek
Stig Bredberg
Peter Hallsten
Media-ansvariga Ingela Karlbom
Kansli

Mail till styrelsen: styrelsen@funktionsrattnorrkoping.se