Råd&grupper

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
samt
Arbetsgrupper inom KRF

2015-2018

KRF Norrköping

Ordinarie:

 • Criss Hagfeldt
 • Ulrika Hofstedt
 • Monica Eriksson
 • Karin Ahlström
 • Tomas Lack
 • Stig Bredberg

Ersättare:

 • Åsa Lindstam
 • Ewa Candemo Thörn
 • Beatrice Gustavsson

Kultur och Fritidsgruppen

 • Beatrice Gustavsson
 • Ida Andrae
 • Ulrika Hofstedt
 • Liselott Köhlström