Kalendarium 2019

kalendariebild

Reservation för felskrivningar eller ändringar se kallelser för respektive möte.

Styrelsemöten 2019

Tisdag   12 februari      kl.10.00 -16.00 styrelsemöte och planeringsdag
Tisdag   12 mars          kl.10.00-12.00
Torsdag 11 april           kl.12.00-15.00
Tisdag   14 maj             kl.10.00-12.00
Tisdag    3 juni              kl.10.00-12.00
Tisdag   13 augusti       kl. 10.00-16.00 styrelsemöte och planeringsdag
Tisdag   10 september kl. 10.00-12.00
Tisdag   15 oktober      kl. 10.00-12.00
Tisdag   12 november  kl. 10.00-12.00
Tisdag   10 december  kl. 10.00-12.00

Har ni frågor el synpunkter att delge styrelsen inför möten, var vänlig skicka dem minst 1 vecka före mötet.

Tiderna kan komma att justeras under året.

Representantskapsmöten/dialogmöten
Sista onsdagen varje månad utom juni/juli och december.

Planerade möten 2019
Onsdag 30 januari                      Kl: 18.00-20.00
Onsdag 27 februari                     Kl: 10.00-12.00
Onsdag 27 mars                         Kl: 14.00-16.00
Onsdag 24 april                           Kl: 18.00-20.00
Onsdag 29 maj                            Kl. 10.00-12.00
Onsdag 28 augusti                      Kl. 14.00-16.00
Onsdag 25 september                Kl. 18.00-20.00
Onsdag 30 oktober                     Kl. 10.00-12.00
Onsdag 27 november                 Kl. 14.00-16.00

Årsmöte 2019
Funktionsrätt Norrköpings årsmöte 2019 kommer att hållas

1 April kl.18.00 på Thapperska.

Bu
Beredningsutskottet för KRF Norrköping
Datum                         Klockan                       Plats
190312                       13:30-15:00                Gullolle
190509                       13:30-15:00                Gullolle
190903                       13:30-15:00                Gullolle
191107                       13:30-15:00                Gullolle

KRF Norrköping
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
Datum                         Klockan                       Plats

190404                       13.30-16.00                Vargen Lindövägen 5A
190604                       13.30-16.00                Vargen Lindövägen 5A
190926                       13.30-16.00                Vargen Lindövägen 5A
191126                       13.30-16.00                Vargen Lindövägen 5A

Seminarium
Datum                         Klockan                       Plats
191113                       13:30-16:30                Sessionssalen
191115-16                  09:00-16:00                Thapperska, se särskild info.

Styrelsen har som mål att sammankalla till möten med kommunens ansvariga för lokaler, bidrag och huset minst 2 ggr per termin. Däremellan sker kontinuerlig kontakt via mail och telefon.

Uppföljning av arbetet kring tillgängliga hållplatser kommer fortgå under året, tillsammans med Östgötatrafiken Tekniska kontoret.