Kalendarium 2018

kalendariebild

Uppdaterat för 2018
Reservation för felskrivningar, mer info kommer.

Styrelsemöten
Sista tisdagen varje månad utom juni, juli och december

Ändringar av mötesdag kan ske i fall där styrelsen anser det vara befogat. Förmiddag eller eftermiddag beslutas efter varje möte.

Representantskapsmöten/dialogmöten
Sista onsdagen varje månad utom juni, juli och december.

Kl. 14-16 eller enligt kallelse.

Funktionsrätt Norrköpings årsmöte
Datum:                        Klockan                      Plats
2018-04-09             18.00-20.00             Aulan på Thapperska

Bu
Beredningsutskottet för Krf Norrköping
Datum                         Klockan                       Plats
180301                       13.30-15.00             Inre foajén
180426                       13.30-15.00             GullOlle
180821                       13.30-15.00             GullOlle
181030                       13.30-15.00             GullOlle

 

KRF Norrköping
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
Datum                         Klockan                       Plats
180313                       13.30-16.00             Vargen Lindövägen 5A
180515                       13.30-16.00             Vargen Lindövägen 5A
180918                       13.30-16.00             Vargen Lindövägen 5A
181129                       13.30-16.00             Vargen Lindövägen 5A

Internationella Handikappdagen
2018-12-03

Kalender Funktionsrätt Norrköping-möten