Startsida

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Funktionsrätt_Norrköping_RGB_e-mail-300x96.png


Funktionsrätt Norrköping är en paraplyorganisation och består av 20 lokala funktionshindersföreningar i Norrköpings kommun.

Funktionsrätt Norrköping är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommunens funktionshindersföreningar.
Genom Funktionsrätt Norrköping arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd.

Funktionsrätt Norrköping:s syfte är att stärka föreningarnas gemensamma kamp för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Funktionsrätt Norrköping:s mål är att uppnå ett samhälle för alla.
Funktionsrätt Norrköping:s uppgift är att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället och att i dessa frågor samordna föreningarnas insatser.