KRF

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
2019-01-01-2022-12-31

Representanter från Funktionsrätt Norrköping

Ordinarie:

  • Criss Hagfeldt
  • Ewa Candemo Thörn
  • Linda Bredahl
  • Monica Eriksson
  • Per Sundmar

Ersättare:

  • Mats Linder Skogberg
  • Lotta Larsson
  • Vakant