KRF

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Uppdateras inom kort
då nya representanter presenteras för 2023-2026

Representanter från Funktionsrätt Norrköping

Ordinarie:

Ersättare: