Start med ljud

Logga

HSO Norrköping är en paraplyorganisation och består av 21 lokala funktionshindersföreningar i Norrköpings kommun.

HSO är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommunens funktionshindersföreningar.
Genom HSO arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd.

HSO:s syfte är att stärka föreningarnas gemensamma kamp för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

HSO:s mål är att uppnå ett samhälle för alla.
HSO:s uppgift är att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället och att i dessa frågor samordna föreningarnas insatser.