Verksamhetsplan

På denna sida hittar ni verksamhetsplan för Funktionsrätt Norrköping

Verksamhetsplan 2018

Medlemsföreningar

 • Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
 • Autism och Aspergerföreningen Östergötland
 • Attention Östergötland
 • BCF Moa-Lina i Östergötland
 • Demensförbundet
 • Dyslexiförbundet FMLS i Norrköping
 • Dövas förening Norrköping
 • Elöverkänsligas förening i Östergötland
 • Epilepsiföreningen i Norrköping
 • FiN Fibromyalgiföreningen i Norrköping
 • FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Hjärt- och lungsjukas förening i Norrköping
 • HRF Östra Östergötland
 • NEURO Förbundet Norrköping
 • Norrköpings Diabetesförening m.o.
 • Norrköpings lokalförening i personskadeförbundet RTP
 • Psoriasisförbundet i Norrköping
 • Reumatikerföreningen Norrköping
 • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU Norrköping
 • Strokeföreningen i Norrköping med omnejd
 • Synskadades riksförbund Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik

INFORMATION – SAMORDNING – UTBILDNING

Inledning

Kommun – HSO skall verka för att människor med funktionsnedsättning blir jämställda med övriga medborgargrupper i socialt, ekonomiskt och kulturellt hänseende, enligt Kommun – HSO:s stadgar.

Kommun – HSO Norrköping ska under 2017

 1. Bedriva samverkan med Norrköpings kommun
 2. Stödja samarbete och samordning inom funktionshindersrörelsen.
 3. Bevaka och driva gemensamma intressepolitiska frågor.
 4. Bedriva informationsverksamhet.
 5. Bedriva utbildnings- och föreläsningsverksamhet.
 6. Följa utvecklingen inom Kommunala rådet för funktionshindersfrågor.
 7. Utveckla och anpassa kanslifunktionen.

Genomförande

 1. Samarbete och samordning inom funktionshindersrörelsen.
 • Ordna gemensamma utbildningar, och föreläsningar
 • Kontakt med de olika funktionshindersorganisationerna.
 • Erbjuda kontorsservice i form av utskrifter, kopiering, frankering etc
 • Samordna nominering av funktionshindersrörelsens representanter i KRF, Kommunala Rådet För Funktionshinderfrågor.
 • Utveckla metoderna för informations utbyte med föreningarna.
 1. Bevaka och bedriva gemensamma intressepolitiska frågor i

Norrköping bl.a. genom att:

 • Hålla kontakt med de politiska partierna i Norrköping och stadens centrala förvaltning.
 • Fördela information till politiskt förtroendevalda och tjänstemän inom kommunen – om HSO och funktionshindersrörelsen.
 • Utarbeta och sprida uttalanden i aktuellt viktiga frågor.
 • Delta med synpunkter i Tillgänglighetsgruppen med tjänstemän från Norrköpings kommun samt personer från funktionshindersrörelsen.

Norrköping  april  2018