Anpassade lägenheter

Här kan ni hitta lediga bostadsanpassade lägenheter.
Informationen om lägenheterna får vi från Bostadssamordningen på Norrköpings kommun.
Här finns en länk till Kommunens sida om bostadsanpassning.

Lägenheterna ligger uppe till dagen för att den blir ledig.
Det är ingen garanti att den är ledig för att den finns på vår
webbsida.
Med reservation för felskrivning.

2022_10-25
Adress: Silverringen 1 Våning 1 med 2 rok 66kvm

Anpassning: Nedre botten duschkabin som är anpassad.
Trösklar borta i lägenheten och ute balkong.
Passar någon i rullstol.
Hyra: 6719kr