Anpassade lägenheter

Anpassade lägenheter i Norrköpings kommun

På denna sida kommer Funktionsrätt Norrköping lägga upp
anpassade
lägenheter som vi får information om via lokalförsörjningen i
Norrköpings kommun.

Funktionsrätt Norrköping förmedlar inte några lägenheter utan endast
informerar om vad som finns för anpassade lägenheter.

När det kommer in lediga lägenheter så finns det telefonnummer
och vem som hyr ut i den informationen.

Klicka på länken så kommer du till lägenheterna